Kazakistan Abay Almaati Devlet Üniversitesi

1 Eylül 1928 tarihinde Abay Ata Devlet Üniversitesi açılmıştır. 1930 yılında, üniversite Kazak Devlet Pedagoji Enstitüsü (KazPI) dönüşmüş, 5 yıl sonra Abay İbrahim Kunanbayoğlu adını alarak Kazakistan Abay Almaati Devlet Üniversitesi Kazak eğitimcisinin adı olarak değiştirildi. Liberal  islamı temel alarak şair, besteci, flozof Abay İbrahim Kunanbayoğlu kazak medeniyetini Avrupa, Rus medeniyetlerine yakınlaştırmayı hedefleyen bir reformcuydu. 24 Kasım 1992 Bakanlar kurumunun Kazakistan Cumhuriyeti fahri üniversite statüsü verildi. O gündenberi Almatı Devlet Üniversitesi olarak da bilinir olmuştur. Üniversitemiz başarıyla “Tacis” altında uluslararası bir denetim eğitim ve araştırma faaliyetleri gerçekleştirmiştir. Üniversitemizde 6 fakülte bulunur. Katılmak isteyenler EuroStar Eğitim Merkezine kaydını yaptırabilirler. Gruplarımıza özel dil eğitimi verilmektedir.

Bölümler

Hukuk fakültesi

Tarih Fakültesi öğrencilerimizin eğitimi Kazak ve Rus dillerinde yapılır.
3 bölüm bulunmaktadır.

Uluslararası İlişkiler Fakültesi
4 sandalye içerir.

Maliye ve Ekonomi Bölümü
7 bölüm bulunmaktadır.

Kazak ve Filoloji Fakültesi
3 sandalye içerir.

Rus Filoloji Fakültesi
Üniversitenin en eski fakültelerinden biri olarak kuruluşundan itibaren filoloji uzmanları hazırlamaktadır. Psikologlar, temel askeri eğitim, fiziksel kültür öğretmenleri ve spor koçları öğretmenleri, orta dereceli okullarda, zihinsel özürlü, psikologlar, öğretmenler ile çocuklar için özel okulların öğretmeni olarak ilkokul öğretmenleri hazırlanmaktadır.
Fakültede dört bölüm vardır.

Grafik Sanatlar Fakültesi
En az 38 yıllık fakültedir., birinci sınıf uzmanları, sanat eğitimcileri hazırlıyor. Altı üretim bölümleri bulunmaktadır.

Psikolojik-Pedagojik Fakültesi

Coğrafya Doğal Fakültesi
80 yılı aşkın olan fakültede eğitim 7 bölüm içerir.

Fizik ve Matematik Fakültesi
Dokuz özel bölüm bulunmaktadır.
ASP işlevi temelinde: Bilgi Sistemleri Eğitim ve Psikoloji Enstitüsü Enstitüsü.
Üniversitemizde editoryal ve yayın merkezi bulunmaktadır.
Düzenli olarak 2002 yılından bu yana akademik dergi yayınlamaktadır, Üniversite zengin bir kütüphaneye sahiptir. Kütüphanede fon Rus, Kazak ve yabancı dil edebiyatalanında Kitap, broşür ve diğer yayınlar 2,5 milyondan fazladır.
Üniversite aktif olarak yabancı üniversiteler ve bilimsel kuruluşlarla işbirliği ile dünyanın en iyi eğitim kurumları ile karşılıklı anlaşmalar imzalamıştır. Alma Ata Devlet Üniversitesi
uluslararası işbirliği ile projelere katılmaktadır.